top of page

מי אנחנו

סבונים-23.jpg

הסיפור שלנו

צליל ואיל, הורים של גאיה ומייפל.
התחלנו את המסע שלנו בשנת 2019 כשהייתי בהריון עם גאיה שלנו והתחלתי את התהליך בדרך לאימהות.
למזלי, ומבלי שחתרתי לכך בצורה עקשנית, גאיה הייתה יונקת מצטיינת והתברכתי במשק חלב שתוחזק היטב בתזונה.
עוד בזמן ההנקה שלה, שנמשכה כשנה, התעניינתי בתוצר הנפלא שנקרא חלב אם. תוצר כזה שהטבע מספק באופן מושלם!
בהמשך גיליתי כי גם כשאינו ראוי יותר למאכל עבור התינוק הוא נשאר חיוני עבור העור שלנו ובוודאי שבעל ערך רגשי עבור האם המניקה.
וכך ממשיך מסענו כאשר אני מחפשת את האדם אשר אפקיד בידיו את הזהב הטבעי שלי שיהפוך לסבון. כשלא נמצא אותו האדם בעקבות מרחק פיזי מהעיר אילת, איל הציע שנעשה את הסבון בעצמנו.
וכך קרה, אחרי מספר ניסיונות וייצור סבונים שונים, פניתי לחלב האם שנשאר לי במקפיא, ואין מספיק מילים שיתארו את ההתרגשות הגדולה שעטפה אותי בשלב הכנתו, מבחירת הצבע, הריח והחמאות והשמנים שירכיבו אותו באופן מושלם.

מי אנחנו: About Us
bottom of page